Thơ Trần Tnh

Audio Chứng Cớ

Thơ NgỏTm Thơ
Mục Gp


    Chng ti tha thiết ku gọi qu Hội đon, Tn gio, cơ sở thương mại, cơ quan truyền thng, truyền hnh, bo ch, qu đồng hương, cng thiện nam tn nữ, hy gip đỡ chng ti ni ln lời cng đạo về việc Ha Thượng Thch Php Nhẫn cng ban chấp hnh của ng Phan Đnh Chnh cha Lin Hoa, Irving, Texas, đ ủi bỏ trường học, đon qun v giải tn đon Phật Tử Lin Hoa ngy 13 thng 1, năm 2013. Cha đ dng tiền của b tnh cng dường cho Tam bảo để mướn luật sư trục xuất Anh Lin Đon Trưởng (ALĐT) ra khỏi cha v anh v một số cựu huynh trưởng đ can thiệp vo việc Ha Thượng đ xc phạm tnh dục với trẻ em v phi nữ tại cha.

       Chng ti rất đau lng khi phải đem chuyện khng tốt đẹp của Thầy mnh ra nh sng, nhưng v chng ti khng muốn thấy Thầy của mnh tiếp tục tr hnh dưới chiếc o c sa để lường gạt thm những Phật tử v tội. Ngoi ra, chng con ci xin chư Tn Đức Tăng Ni trong v ngoi nước hy thanh lộc những phần tử tr hnh dưới chiếc o c sa đ v đang lm nhơ nhuốc thanh danh của qu Ngi như Ha Thượng Thch Php Nhẫn.

Cựu huynh trưởng, đon sinh, phụ huynh LĐPT Lin Hoa

v Phật Tử DFWHa Thượng Tăng Thống
Thch Php Nhẫn


ng Phan Đnh Chnh
Đại Diện HĐQT Cha Lin Hoa
BO ĐỘNG